Jedlka - kostel sv. Anny | České Švýcarsko
Logo EU
SNCZ
 

Tento web byl vytvořen v rámci projektu „Turistika s výhledem“, financovaného z programu Přeshraniční spolupráce Sasko a Česká republika

Jedlka - kostel sv. Anny

  Jedlka - kostel sv. Anny

  Kategorie cíle
  Památka
  Město
  Malá Veleň
  PSČ
  40502
  Země
  Česká republika
  Otvírací doba

  Bohoslužby: POZOR ZMĚNA! 1x za 14 dní, vždy v lichou neděli od 16:30 hodin
  Kontakt: Materiální správce farnosti je Mgr. Marcel Hrubý, Římskokatolická farnost Srbská Kamenice

   
     
     
     
     
     
     

   

  Kostel svaté Anny v Jedlce

  Historická charakteristika objektu:

  Původně dřevěný, raně gotický kostel, přestavěný ve stylu pozdní gotiky. Nejstarší hodnověrná zmínka o vsi a kostele v písemných pramenech pochází z r. 1352. Presbytář a sakristie pochází z 1. pol. 14. století. Loď z počátku 16. století vystavěla stejná kamenická huť, která se podílela také na stavbě kostelů v Benešově nad Ploučnicí a v Mostě. Dokončená byla v r. 1510, jak napovídá letopočet nad opěrákem v jejím severním průčelí. Kostel byl částečně zbarokizovaný v letech 1716-1723. Gotický jednolodní obdélný kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem s čtvercovou sakristií po pravé (severní) straně a s věží po jižní straně lodi má zachovaných několik pozdně gotických portálů. Portál v podvěží má unikátně zachovanou a restaurovanou gotickou malbu (polychromie z přelomu 1. a 2. dekády 16. století.) Na klenbě kostela je barokní nástropní výmalba. Po celkové úpravě objektu z let 2011-2012, kterou zajistila ŘKF Jedlka a další dárci, byl kostel vysvěcen litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. V letech 2008-2009 byly restaurovány zdejší varhany z Fellerovy dílny v Libouchci z r. 1856. V r. 2013 začala obnova ohradní zdi z příspěvku Min. kultury.

  Kulturní využití:

  V kostele se koná Noc kostelů, Svatoanenská pouť, koncerty duchovní hudby. Akce připravuje Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o. s. Při akcích bývá k dispozici výstava historických fotografií kostela s informacemi o jeho opravě.

  Nehmotné kulturní dědictví:

  Na stavbu varhan z dílny bratří Fellerů v Libouchci přispěl císař a český král František Josef I. O příspěvek jej ve verších požádal učitel Melzer. Do vypsané sbírky poslal císař 358 zlatých. Na jeho počest zdobí varhanní skříň zlatá počáteční písmena jeho jména i kopie císařské koruny.

  Zajímavosti:

  Gotická skulptura Piety z doby kolem r. 1420 je dnes zapůjčena v expozici Národní galerie v Praze a Ukřižovaný Kristus v expozici gotického umění Oblastního muzea v Děčíně. Sluneční hodiny na věži kostela nechal v r. 1785 zhotovit Benedikt Krolop, obnoveny byly v r. 2008. Původně byly ve věži tři zvony, v obou světových válkách však byly vždy dva zabaveny a roztaveny pro vojenské účely (včetně dvou znovu odlitých a vysvěcených v r. 1928).

  50.7432362, 14.2784246

  Cena
  Nejbližší stanice
  Stanice: Děčín, Masarykovo náměstí
  Vzdálenost:
  6,2km
  Stanice: Děčín, Masarykovo náměstí
  Vzdálenost:
  6,2km

  Sdílejte

  Kostel svaté Anny v Jedlce

  Historická charakteristika objektu:

  Původně dřevěný, raně gotický kostel, přestavěný ve stylu pozdní gotiky. Nejstarší hodnověrná zmínka o vsi a kostele v písemných pramenech pochází z r. 1352. Presbytář a sakristie pochází z 1. pol. 14. století. Loď z počátku 16. století vystavěla stejná kamenická huť, která se podílela také na stavbě kostelů v Benešově nad Ploučnicí a v Mostě. Dokončená byla v r. 1510, jak napovídá letopočet nad opěrákem v jejím severním průčelí. Kostel byl částečně zbarokizovaný v letech 1716-1723. Gotický jednolodní obdélný kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem s čtvercovou sakristií po pravé (severní) straně a s věží po jižní straně lodi má zachovaných několik pozdně gotických portálů. Portál v podvěží má unikátně zachovanou a restaurovanou gotickou malbu (polychromie z přelomu 1. a 2. dekády 16. století.) Na klenbě kostela je barokní nástropní výmalba. Po celkové úpravě objektu z let 2011-2012, kterou zajistila ŘKF Jedlka a další dárci, byl kostel vysvěcen litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. V letech 2008-2009 byly restaurovány zdejší varhany z Fellerovy dílny v Libouchci z r. 1856. V r. 2013 začala obnova ohradní zdi z příspěvku Min. kultury.

  Kulturní využití:

  V kostele se koná Noc kostelů, Svatoanenská pouť, koncerty duchovní hudby. Akce připravuje Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o. s. Při akcích bývá k dispozici výstava historických fotografií kostela s informacemi o jeho opravě.

  Nehmotné kulturní dědictví:

  Na stavbu varhan z dílny bratří Fellerů v Libouchci přispěl císař a český král František Josef I. O příspěvek jej ve verších požádal učitel Melzer. Do vypsané sbírky poslal císař 358 zlatých. Na jeho počest zdobí varhanní skříň zlatá počáteční písmena jeho jména i kopie císařské koruny.

  Zajímavosti:

  Gotická skulptura Piety z doby kolem r. 1420 je dnes zapůjčena v expozici Národní galerie v Praze a Ukřižovaný Kristus v expozici gotického umění Oblastního muzea v Děčíně. Sluneční hodiny na věži kostela nechal v r. 1785 zhotovit Benedikt Krolop, obnoveny byly v r. 2008. Původně byly ve věži tři zvony, v obou světových válkách však byly vždy dva zabaveny a roztaveny pro vojenské účely (včetně dvou znovu odlitých a vysvěcených v r. 1928).

  50.7432362, 14.2784246

  Cena
  Nejbližší stanice
  Stanice: Děčín, Masarykovo náměstí
  Vzdálenost:
  6,2km
  Stanice: Děčín, Masarykovo náměstí
  Vzdálenost:
  6,2km

  Do lesů mimo značené turistické stezky v národním parku České Švýcarsko nesmí do odvolání vstupovat turisté ani houbaři. Zákaz byl vydán z důvodů zvýšeného výskytu požárů v posledních třech týdnech. Více informací naleznete na www.npcs.cz.

  25. 9. Správa národního parku České Švýcarsko uzavřela boudu na Mariině vyhlídce více informací zde.