Edmundova a Divoká soutěska | České Švýcarsko
Logo EU
SNCZ
 

Tento web byl vytvořen v rámci projektu „Turistika s výhledem“, financovaného z programu Přeshraniční spolupráce Sasko a Česká republika

Edmundova a Divoká soutěska

  Edmundova a Divoká soutěska

  Kategorie cíle
  Příroda
  Město
  Hřensko
  Země
  Česká republika
  Otvírací doba

  Edmundova soutěska, je otevřena denně

  30.03. - 07.10. 2018 od 09:00 do 18:00 hod

  08.10. - 04.11. 2018 od 09:00 do 17:00 hod.

   

  Divoká soutěska, je otevřena denně

  30.03. - 07.10. 2018 od 09:00 do 17:00 hod.

  08.10. - 04.11. 2018 od 09:00 do 16:00 hod.

   

  PLAVBA NA LODIČKÁCH SE NEOBJEDNÁVÁ !!!

  Kapacita jedné lodičky: 25 osob

  Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují

  Edmundova a Divoká soutěska

  Edmundova (Tichá) soutěska

  Patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska. Je pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi. V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami lze velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů, který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze. Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy, například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý, které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách. Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní, charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska. K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují druhy charakteristické pro horské a inverzní polohy. Část rokle je přístupná pouze jízdou na pramicích, jejichž provoz byl zahájen roku 1890. Edmundova soutěska je dostupná pěšky z Hřenska, dále pak na ni navazuje:

  Divoká soutěska

  Působivá přírodní partie úzké soutěsky řeky Kamenice, částečně přístupná jen převozem na pramicích. Flóra i fauna je obdobná jako v Edmundově soutěsce. Pro jízdu na pramicích a pěší turistiku byla soutěska upravena v roce 1898 zásluhou Horského spolku pro České Švýcarsko Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz, založený roku 1878 v Děčíně) a knížete Edmunda Clary-Aldringena.

  Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují.

  Provozní doba a ceník: Aktuální informace najdete na https://www.hrensko.cz/inpage/informace/

  50.874612, 14.2456562

  Cena

  Ceník vstupného v Edmundově soutěsce dospělí 80,- Kč děti (od 3 do 15 let) 40,- Kč důchodci 40,- Kč invalidé (po předložení průkazu ZTP-P zdarma) 40,- Kč pes (pouze s náhubkem) 40,- Kč Ceník vstupného v Divoké soutěsce dospělí 60,- Kč děti (od 3 do 15 let) 30,- Kč důchodci 30,- Kč invalidé (po předložení průkazu ZTP-P zdarma) 30,- Kč pes (pouze s náhubkem) zdarma

  Nejbližší stanice
  Stanice: Hřensko, střed
  Vzdálenost:
  0,4km
  Stanice: Hřensko, střed
  Vzdálenost:
  0,4km

  Sdílejte

  Edmundova a Divoká soutěska

  Edmundova (Tichá) soutěska

  Patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska. Je pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi. V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami lze velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů, který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze. Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy, například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý, které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách. Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní, charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska. K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují druhy charakteristické pro horské a inverzní polohy. Část rokle je přístupná pouze jízdou na pramicích, jejichž provoz byl zahájen roku 1890. Edmundova soutěska je dostupná pěšky z Hřenska, dále pak na ni navazuje:

  Divoká soutěska

  Působivá přírodní partie úzké soutěsky řeky Kamenice, částečně přístupná jen převozem na pramicích. Flóra i fauna je obdobná jako v Edmundově soutěsce. Pro jízdu na pramicích a pěší turistiku byla soutěska upravena v roce 1898 zásluhou Horského spolku pro České Švýcarsko Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz, založený roku 1878 v Děčíně) a knížete Edmunda Clary-Aldringena.

  Upozornění: Kočárky zdarma, jízdní kola se nepřepravují.

  Provozní doba a ceník: Aktuální informace najdete na https://www.hrensko.cz/inpage/informace/

  50.874612, 14.2456562

  Cena

  Ceník vstupného v Edmundově soutěsce dospělí 80,- Kč děti (od 3 do 15 let) 40,- Kč důchodci 40,- Kč invalidé (po předložení průkazu ZTP-P zdarma) 40,- Kč pes (pouze s náhubkem) 40,- Kč Ceník vstupného v Divoké soutěsce dospělí 60,- Kč děti (od 3 do 15 let) 30,- Kč důchodci 30,- Kč invalidé (po předložení průkazu ZTP-P zdarma) 30,- Kč pes (pouze s náhubkem) zdarma

  Nejbližší stanice
  Stanice: Hřensko, střed
  Vzdálenost:
  0,4km
  Stanice: Hřensko, střed
  Vzdálenost:
  0,4km

  Do lesů mimo značené turistické stezky v národním parku České Švýcarsko nesmí do odvolání vstupovat turisté ani houbaři. Zákaz byl vydán z důvodů zvýšeného výskytu požárů v posledních třech týdnech. Více informací naleznete na www.npcs.cz.

  25. 9. Správa národního parku České Švýcarsko uzavřela boudu na Mariině vyhlídce více informací zde.