I v Českém Švýcarsku platí zákaz vstupu do lesů | České Švýcarsko
Logo EU
SNCZ
 

Tento web byl vytvořen v rámci projektu „Turistika s výhledem“, financovaného z programu Přeshraniční spolupráce Sasko a Česká republika

I v Českém Švýcarsku platí zákaz vstupu do lesů

  I v Českém Švýcarsku platí zákaz vstupu do lesů

  Správa NP České Švýcarsko

  České Švýcarsko, 17. 8. 2018

  Z důvodu vysokého požárního nebezpečí platí v Českém Švýcarsku zákaz vstupu do lesů mimo značené turistické cesty. Na základě žádosti podané Správou Národního parku České Švýcarsko a dalšími subjekty vydaly pověřené obce třetího stupně Děčín, Rumburk a Varnsdorf nařízení o vyloučení vstupu, která budou v platnosti do 15. září 2018.

  Pro návštěvníky národního parku a okolí opatření v praxi znamená, že se během výletů smí pohybovat jen po značených turistrických trasách.

  Vstup do lesů je omezen také v sousedním Saském Švýcarsku, kde navíc návštěvníci nesmí do lesa vstupovat v časech od 21.00 do 6.00 hodin do lesů vůbec, tedy ani po značených turistických trasách.  

      Nařízení o vyloučení vstupu do lesů, město Děčín
      Nařízení o vyloučení vstupu do lesů, město Rumburk
      Nařízení o vyloučení vstupu do lesů, město Varnsdorf

  Do lesů mimo značené turistické stezky v národním parku České Švýcarsko nesmí do odvolání vstupovat turisté ani houbaři. Zákaz byl vydán z důvodů zvýšeného výskytu požárů v posledních třech týdnech. Více informací naleznete na www.npcs.cz.

  25. 9. Správa národního parku České Švýcarsko uzavřela boudu na Mariině vyhlídce více informací zde.