První pomoc v NP

Na území Národního parku České Švýcarsko se nachází systém bodů dostupných pro vozidla záchranných složek. V případě potřeby (např. úraz, lesní požár či jiné nebezpečí), volejte přednostně na bezplatnou linku integrovaného záchranného systému 112. Můžete volat také přímo linky 150 (hasiči), 155 (záchranná služba) nebo 158 (policie). Vzhledem k příhraniční poloze může dojít k tomu, že Vaše volání přijme operátor v Německu. Operátor pak vyrozumí složky záchranného systému na české straně. Při nouzovém volání můžete operátorovi sdělit také číslo bodu, v jehož blízkosti se nacházíte. Tato informace mùže přispět k urychlení záchranné akce.

Příloha: